Izdelava aplikacij po naročilu

Poslovni uporabniki » Izdelava aplikacij po naročilu

Razvoj in vzdrževanje poslovnih programskih aplikacij

Podjetja se v procesih poslovanje soočajo z raznoraznimi težavami, med katerimi je tudi potreba po specifični ali že obstoječi prilagojeni aplikaciji, ki bi jim lahko omogočila nove poslovne procese, ali pa le olajšala trenutno poslovanje.

Pri izdelavi in vzdrževanju aplikacij nudimo:

  • Izdelava programskih aplikacij (strežnik – odjemalec, samostojne) po točnih specifikacijah in željah stranke
  • Redno pregledovanje stanja in preventivno vzdrževanje aplikacije (nadgradnje)
  • Skrb za varnost in zaščito podatkov v vsakem trenutku
  • Odprava napake preko oddaljenega dostopa ali direktno na lokaciji (pri stranki)
  • Natančen nadzor nad stroški in sprotno obveščanje o morebitnih nepredvidenih posegih
  • Možnost izdelave mesečnih poročil (opravljena vzdrževalna dela, statistika (dostopi), …)
  • Možnost dogovora odzivnosti v rednem delovnem času (običajno) ali tudi izven rednega delovnega časa (potreba predvsem v primerih vzdrževalnih del ki vplivajo na delovanje sistemov in storilnost uporabnikov)