O podjetju

Naziv podjetja:
Promax Computers, računalniški inženiring in svetovanje d.o.o.

Skrajšani naziv podjetja:
Promax Computers, d.o.o.

Naslov podjetja:
Krajčeva ulica 9, 8000 Novo mesto

Telefonske številke:
GSM: 041 740 210

Ostali podatki:

Identifikacijska številka za DDV: SI75860406, smo davčni zavezanci
Matična številka: 1563661
Številka transakcijskega računa: 02970-0089826433 pri NLB d.d.
Osnovni kapital družbe: 8763 EUR
Številka reg. vložka: 2/04208/00 pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
Leto ustanovitve podjetja: 2000

Delovni čas za stranke:
od ponedeljka do petka od 8. do 12. in 13. do 16. ure

Elektronski in spletni naslov:
info@pmc.si
www.pmc.si

Kje se nahajamo: