Podpora uporabnikom

Poslovni uporabniki » Podpora uporabnikom

Pogodbenim uporabnikom nudimo poleg rednih storitev, potrebnih za zagotavljanje kontinuitete dela in funkcionalnosti delovnega okolja tudi sledeče storitve:

  • Projektno svetovanje, izdelava IT projektne dokumentacije ter sama izvedba IT projektov
  • Postavitev in vzdrževanje dostopnosti do delovnega okolja z oddaljenih lokacij z uporabo varnih mehanizmov avtentikacije in prijave   (VPN, IPSEC, cert) z delovnih postaj ali mobilne opreme
  • Popis in dokumentiranje stanja strojne, programske opreme ter vseh sprememb na infrastrukturnem in/ali aplikacijskem nivoju